Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Κομοτηνή

Επιμορφωτικά Προγράμματα Π.ΙΝ.ΕΠ.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), είναι ο φορέας επιμόρφωσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και περιλαμβάνει τρεις εκπαιδευτικές μονάδες. Την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), οι δράσεις του οποίου, σε περιφερειακό επίπεδο, υλοποιούνται από τα 12 Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) που εδρεύουν στις έδρες των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας.
Το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εδρεύει στην Κομοτηνή (Ν.Πλαστήρα 6, τηλ. 25310-21882) και διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια στους 5 νομούς της Περιφέρειας.

Ο Προγραμματισμός του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το τρέχον έτος φαίνεται στην σελίδα
http://www.ekdd.gr/inep/index.php?option=com_wrapper&Itemid=178

Για την συμμετοχή των συναδέλφων στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Π.ΙΝ.ΕΠ. απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης (http://www.ekdd.gr/inep/custom/seminars/aitisi.pdf ), η έγκριση της συμμετοχής από τον άμεσο Προϊστάμενο του υπαλλήλου και από το Πρυτανικό Συμβούλιο και η αποστολή της εγκεκριμένης αίτησης στο Π.ΙΝ.ΕΠ. (fax 25310-21813) το αργότερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής και πιθανής διαμονής αναλαμβάνονται από το Π.ΙΝ.ΕΠ. ενώ τα πιθανά έξοδα μετακίνησης βαρύνουν το Δ.Π.Θ.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής από το Πρυτανικό Συμβούλιο πρέπει να κινείται έγκαιρα ώστε να είναι δυνατή η έγκριση πριν την προθεσμία υποβολής της αίτησης στο Π.ΙΝ.ΕΠ. (20 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου) και επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι περιορισμένος.